Get Adobe Flash player

2014 Bible Reading Plan

January

 1. Genesis 1,2,3 Matt. 1,2

 2. Genesis 4,5 Matt. 3

 3. Genesis 6,7 Matt. 4

 4. Genesis 8,9 Matt. 5

 5. Genesis 10,11 Matt. 6

 6. Genesis 12,13 Matt. 7

 7. Genesis 14,15 Matt. 8

 8. Genesis 16-18 Matt.9,10

 9. Genesis 19,20 Matt. 11

 10. Genesis 21,22 Matt. 12

 11. Genesis 23,24 Matt. 13

 12. Genesis 25,26 Matt. 14

 13. Genesis 27,28 Matt. 15

 14. Genesis 29,30 Matt. 16

 15. Genesis 31-33 Matt. 17,18

 16. Genesis 34,35 Matt. 19

 17. Genesis 36,37 Matt. 20

 18. Genesis 38,39 Matt. 21

 19. Genesis 40,41 Matt. 22

 20. Genesis 42,43 Matt. 23

 21. Genesis 44,45 Matt. 24

 22. Genesis 46-48 Matt. 25,26

 23. Genesis 49,50 Matt. 27

 24. Exodus 1,2 Matt. 28

 25. Exodus 3,4 Mark 1

 26. Exodus 5,6 Mark 2

 27. Exodus 7,8 Mark 3

 28. Exodus 9,10 Mark 4

 29. Exodus 11,12,13 Mark 5,6

 30. Exodus 14,15 Mark 7

 31. Exodus 16,17 Mark 8

February

 1. Exodus 18,19 Mark 9

 2. Exodus 20,21 Mark 10

 3. Exodus 22,23 Mark 11

 4. Exodus 24,25 Mark 12

 5. Exodus 26-28 Mark 13,14

 6. Exodus 29,30 Mark 15

 7. Exodus 31,32 Mark 16

 8. Exodus 33,34 Luke 1

 9. Exodus 35,36 Luke 2

 10. Exodus 37,38 Luke 3

 11. Exodus 39,40 Luke 4

 12. Leviticus 1,2,3 Luke 5,6

 13. Leviticus 4,5 Luke 7

 14. Leviticus 6,7 Luke 8

 15. Leviticus 8,9 Luke 9

 16. Leviticus 10,11 Luke 10

 17. Leviticus 12,13 Luke 11

 18. Leviticus 14,15 Luke 12

 19. Leviticus 16-18
  Luke 13,14

 20. Leviticus 19,20 Luke 15

 21. Leviticus 21,22 Luke 16

 22. Leviticus 23,24 Luke 17

 23. Leviticus 25,26 Luke 18

 24. Leviticus 27; Num. 1 Luke 19

 25. Numbers 2,3 Luke 20

 26. Numbers 4-6 Luke 21,22

 27. Numbers 7:1-48 Luke 23

 28. Numbers 7:49-78 Luke 24

March

 1. Numbers 7:79-89,8 John 1

 2. Numbers 9,10 John 2

 3. Numbers 11,12 John 3

 4. Numbers 13,14 John 4

 5. Numbers 15,16,17 John 5,6

 6. Numbers 18,19 John 7

 7. Numbers 20,21 John 8

 8. Numbers 22,23 John 9

 9. Numbers 24,25 John 10

 10. Numbers 26 John 11

 11. Numbers 27,28 John 12

 12. Num. 29,30,31:1-24
  John 13,14

 13. Num. 31:25-54; 32
  John 15

 14. Numbers 33 John 16

 15. Numbers 34,35 John 17

 16. Numbers 36; Deut. 1 John 18

 17. Deuteronomy 2,3 John 19

 18. Deuteronomy 4,5 John 20

 19. Deuteronomy 6-8 John 21; Acts 1

 20. Deuteronomy 9,10 Acts 2

 21. Deuteronomy 11,12 Acts 3

 22. Deuteronomy 13,14 Acts 4

 23. Deuteronomy 15,16 Acts 5

 24. Deuteronomy 17,18 Acts 6

 25. Deuteronomy 19,20 Acts 7

 26. Deuteronomy 21,22,23 Acts 8,9

 27. Deuteronomy 24,25 Acts 10

 28. Deut. 26,27 Acts 11

 29. Deuteronomy 28,29 Acts 12

 30. Deuteronomy 30,31 Acts 13

 31. Deuteronomy 32,33 Acts 14

April

 1. Deuteronomy 34; Joshua 1 Acts 15

 2. Joshua 2,3,4 Acts 16,17

 3. Joshua 5,6 Acts 18

 4. Joshua 7,8 Acts 19

 5. Joshua 9,10 Acts 20

 6. Joshua 11,12 Acts 21

 7. Joshua 13,14 Acts 22

 8. Joshua 15 Acts 23

 9. Joshua 16-18 Acts 24,25

 10. Joshua 19,20 Acts 26

 11. Joshua 21,22 Acts 27

 12. Joshua 23,24 Acts 28 

 13. Judges 1,2 Romans 1

 14. Judges 3,4 Romans 2

 15. Judges 5,6 Romans 3

 16. Judges 7,8,9 Romans 4,5

 17. Judges 10,11 Romans 6

 18. Judges 12,13 Romans 7

 19. Judges 14,15 Romans 8

 20. Judges 16,17 Romans 9

 21. Judges 18,19 Romans 10

 22. Judges 20,21 Romans 11

 23. Ruth 1,2,3 Romans 12,13

 24. Ruth 4; I Samuel 1
  Romans 14

 25. I Samuel 2,3 Romans 15

 26. I Samuel 4,5 Romans 16

 27. I Samuel 6,7 I Cor. 1

 28. I Samuel 8,9 I Cor. 2

 29. I Samuel 10,11 I Cor. 3

 30. I Samuel 12,13,14
  I Cor. 4,5

May

 1. I Samuel 15,16 I Cor. 6

 2. I Samuel 17,18 I Cor. 7

 3. I Samuel 19,20 I Cor. 8

 4. I Samuel 21,22 I Cor. 9

 5. I Samuel 23,24 I Cor. 10

 6. I Samuel 25,26 I Cor. 11

 7. I Sam. 27-29 I Cor. 12,13

 8. I Samuel 30,31 I Cor. 14

 9. II Samuel 1,2 I Cor. 15

 10. II Samuel 3,4 I Cor. 16

 11. II Samuel 5,6 II Cor. 1

 12. II Samuel 7,8 II Cor. 2

 13. II Samuel 9,10 II Cor. 3

 14. II Sam. 11-13 II Cor. 4,5

 15. II Samuel 14,15 II Cor. 6

 16. II Samuel 16,17 II Cor. 7

 17. II Samuel 18,19 II Cor. 8

 18. II Samuel 20,21 II Cor. 9

 19. II Samuel 22,23 II Cor. 10

 20. II Sam. 24; I Kings 1
  II Cor. 11

 21. I Kings 2-4 II Cor. 12,13

 22. I Kings 5,6 Galatians 1

 23. I Kings 7,8 Galatians 2

 24. I Kings 9,10 Galatians 3

 25. I Kings 11,12 Galatians 4

 26. I Kings 13,14 Galatians 5

 27. I Kings 15,16 Galatians 6

 28. I Kings 17,18,19
  Ephesians 1,2

 29. I Kings 20,21 Ephesians 3

 30. I Kings 22; II Kings 1
  Ephesians 4

 31. II Kings 2,3 Ephesians 5

June

 1. II Kings 4,5 Ephesians 6

 2. II Kings 6,7 Philippians 1

 3. II Kings 8,9 Philippians 2

 4. II Kings 10-12 Philip. 3,4

 5. II Kings 13,14 Colossians 1

 6. II Kings 15,16 Colossians 2

 7. II Kings 17,18 Colossians 3

 8. II Kings 19,20 Colossians 4

 9. II Kings 21,22 I Thess. 1

 10. II Kings 23,24 I Thess. 2

 11. II Kings 25; I Chron. 1,2
  I Thess. 3,4

 12. I Chron. 3,4 I Thess. 5

 13. I Chron. 5,6 II Thess. 1

 14. I Chron. 7,8 II Thess. 2

 15. I Chron. 9,10 II Thess. 3

 16. I Chron. 11,12 I Tim. 1

 17. I Chron. 13,14 I Tim. 2

 18. I Chron. 15-17 I Tim. 3,4

 19. I Chron. 18,19 I Tim. 5

 20. I Chron. 20,21 I Tim. 6

 21. I Chron. 22,23 II Tim. 1

 22. I Chron. 24,25 II Tim. 2

 23. I Chron. 26,27 II Tim. 3

 24. I Chron. 28,29 II Tim. 4

 25. II Chron. 1,2,3 Titus 1,2

 26. II Chron. 4,5 Titus 3

 27. II Chron. 6,7 Philemon

 28. II Chron. 8,9 Hebrews 1

 29. II Chron. 10,11 Hebrews 2

 30. II Chron. 12,13 Hebrews 3

July

 1. II Chron. 14,15 Hebrews 4

 2. II Chron. 16-18 Heb. 5,6

 3. II Chron. 19,20 Hebrews 7

 4. II Chron. 21,22 Hebrews 8

 5. II Chron. 23,24 Hebrews 9

 6. II Chron. 25,26 Hebrews 10

 7. II Chron. 27,28 Hebrews 11

 8. II Chron. 29,30 Hebrews 12

 9. II Chron. 31-33 Heb. 13; Jms. 1

 10. II Chron. 34,35 James 2

 11. II Chron. 36; Ezra 1
  James 3

 12. Ezra 2,3 James 4

 13. Ezra 4,5 James 5

 14. Ezra 6,7 I Peter 1

 15. Ezra 8,9 I Peter 2

 16. Ezra 10; Neh. 1,2
  I Peter 3,4

 17. Nehemiah 3,4 I Peter 5

 18. Nehemiah 5,6 II Peter 1

 19. Nehemiah 7,8 II Peter 2

 20. Nehemiah 9,10 II Peter 3

 21. Nehemiah 11,12 I John 1

 22. Nehemiah 13; Esther 1 I John 2

 23. Esther 2,3,4 I John 3,4

 24. Esther 5,6 I John 5

 25. Esther 7,8 II John

 26. Esther 9,10 III John

 27. Job 1,2 Jude

 28. Job 3,4 Revelation 1

 29. Job 5,6 Revelation 2

 30. Job 7,8,9 Revelation 3

 31. Job 10,11 Revelation 4

August

 1. Job 12,13 Revelation 5

 2. Job 14,15 Revelation 6

 3. Job 16,17 Revelation 7

 4. Job 18,19 Revelation 8

 5. Job 20,21 Revelation 9

 6. Job 22,23,24 Rev. 10,11

 7. Job 25,26 Revelation 12

 8. Job 27,28 Revelation 13

 9. Job 29,30 Revelation 14

 10. Job 31,32 Revelation 15

 11. Job 33,34 Revelation 16

 12. Job 35,36 Revelation 17

 13. Job 37,38,39 Rev. 18,19

 14. Job 40,41 Revelation 20

 15. Job 42; Proverbs 1
  Revelation 21

 16. Proverbs 2,3 Rev. 22

 17. Proverbs 4,5 Psalms 1

 18. Proverbs 6,7 Psalms 2

 19. Proverbs 8,9 Psalms 3

 20. Proverbs 10-12 Ps. 4,5

 21. Proverbs 13,14 Psalms 6

 22. Proverbs 15,16 Psalms 7

 23. Proverbs 17,18 Psalms 8

 24. Proverbs 19,20 Psalms 9

 25. Proverbs 21,22 Psalms 10

 26. Proverbs 23,24 Psalms 11

 27. Proverbs 25-27 Ps. 12,13

 28. Proverbs 28,29 Psalms 14

 29. Proverbs 30,31 Psalms 15

 30. Eccl. 1,2 Psalms 16

 31. Eccl. 3,4 Psalms 17

September

 1. Eccl. 5,6 Psalms 18

 2. Eccl. 7,8 Psalms 19

 3. Eccl. 9,10,11 Ps. 20,21

 4. Eccl. 12; Song of Sol. 1
  Psalms 22

 5. Song of Sol. 2,3 Ps. 23

 6. Song of Sol. 4,5 Ps. 24

 7. Song of Sol. 6,7 Ps. 25

 8. Song of Sol. 8; Isaiah 1
  Psalms 26

 9. Isaiah 2,3 Psalms 27

 10. Isaiah 4,5,6 Ps. 28,29

 11. Isaiah 7,8 Psalms 30

 12. Isaiah 9,10 Psalms 31

 13. Isaiah 11,12 Psalms 32

 14. Isaiah 13,14 Psalms 33

 15. Isaiah 15,16 Psalms 34

 16. Isaiah 17,18 Psalms 35

 17. Isaiah 19,20,21 Ps. 36,37

 18. Isaiah 22,23 Psalms 38

 19. Isaiah 24,25 Psalms 39

 20. Isaiah 26,27 Psalms 40

 21. Isaiah 28,29 Psalms 41

 22. Isaiah 30,31 Psalms 42

 23. Isaiah 32,33 Psalms 43

 24. Isaiah 34-36 Ps. 44,45

 25. Isaiah 37,38 Psalms 46

 26. Isaiah 39,40 Psalms 47

 27. Isaiah 41,42 Psalms 48

 28. Isaiah 43,44 Psalms 49

 29. Isaiah 45,46 Psalms 50

 30. Isaiah 47,48 Psalms 51

October

 1. Isaiah 49,50,51 Ps. 52,53

 2. Isaiah 52,53 Psalms 54

 3. Isaiah 54,55 Psalms 55

 4. Isaiah 56,57 Psalms 56

 5. Isaiah 58,59 Psalms 57

 6. Isaiah 60,61 Psalms 58

 7. Isaiah 62,63 Psalms 59

 8. Isaiah 64,65,66 Ps. 60,61

 9. Jeremiah 1,2 Psalms 62

 10. Jeremiah 3,4 Psalms 63

 11. Jeremiah 5,6 Psalms 64

 12. Jeremiah 7,8 Psalms 65

 13. Jeremiah 9,10 Psalms 66

 14. Jeremiah 11,12 Ps. 67

 15. Jeremiah 13-15 Ps. 68,69

 16. Jeremiah 16,17 Ps. 70

 17. Jeremiah 18,19 Ps. 71

 18. Jeremiah 20,21 Ps. 72

 19. Jeremiah 22,23 Ps. 73

 20. Jeremiah 24,25 Ps. 74

 21. Jeremiah 26,27 Ps. 75

 22. Jeremiah 28-30 Ps. 76,77

 23. Jeremiah 31,32 Ps. 78

 24. Jeremiah 33,34 Ps. 79

 25. Jeremiah 35,36 Ps. 80

 26. Jeremiah 37,38 Ps. 81

 27. Jeremiah 39,40 Ps. 82

 28. Jeremiah 41,42 Ps. 83

 29. Jeremiah 43-45 Ps. 84,85

 30. Jeremiah 46,47 Ps. 86

 31. Jeremiah 48,49 Ps. 87

November

 1. Jeremiah 50,51 Psalms 88

 2. Jer. 52; Lam. 1 Psalms 89

 3. Lamentations 2,3 Ps. 90

 4. Lamentations 4,5 Ps. 91

 5. Ezekiel 1,2,3 Psalms 92,93

 6. Ezekiel 4,5 Psalms 94

 7. Ezekiel 6,7 Psalms 95

 8. Ezekiel 8,9 Psalms 96

 9. Ezekiel 10,11 Psalms 97

 10. Ezekiel 12,13 Psalms 98

 11. Ezekiel 14,15 Psalms 99

 12. Ezekiel 16-18 Ps. 100,101

 13. Ezekiel 19,20 Psalms 102

 14. Ezekiel 21,22 Psalms 103

 15. Ezekiel 23,24 Psalms 104

 16. Ezekiel 25,26 Psalms 105

 17. Ezekiel 27,28 Psalms 106

 18. Ezekiel 29,30 Psalms 107

 19. Ezekiel 31-33 Ps. 108,109

 20. Ezekiel 34,35 Psalms 110

 21. Ezekiel 36,37 Psalms 111

 22. Ezekiel 38,39 Psalms 112

 23. Ezekiel 40,41 Psalms 113

 24. Ezekiel 42,43 Psalms 114

 25. Ezekiel 44,45 Psalms 115

 26. Ezekiel 46-48 Ps. 116, 117

 27. Daniel 1,2 Psalms 118

 28. Daniel 3,4 Ps. 119:1-24

 29. Daniel 5,6 Ps. 119:25-49

 30. Daniel 7,8 Ps. 119:50-72

December

 1. Daniel 9,10 Ps. 119:73-96

 2. Daniel 11,12 Ps. 119:97-120

 3. Hosea 1,2,3 Psalms 119:145-176

 4. Hosea 4,5 Psalms 119:121-144

 5. Hosea 6,7 Psalms 120

 6. Hosea 8,9 Psalms 121

 7. Hosea 10,11 Psalms 122

 8. Hosea 12,13 Psalms 123

 9. Hosea 14; Joel 1 Ps. 124

 10. Joel 2,3; Amos 1 Psalms 125,126

 11. Amos 2,3 Psalms 127

 12. Amos 4,5 Psalms 128

 13. Amos 6,7 Psalms 129

 14. Amos 8,9 Psalms 130

 15.  Obadiah; Jonah 1 Ps. 131

 16. Jonah 2,3 Psalms 132

 17. Jonah 4; Micah 1,2
  Psalms 133,134

 18. Micah 3,4 Psalms 135

 19. Micah 5,6 Psalms 136

 20. Micah 7; Nah. 1,2,3
  Psalms 137

 21. Habakkuk 1,2,3 Ps. 138

 22. Zephaniah 1,2,3 Ps. 139

 23. Haggai 1,2 Psalms 140

 24. Zechariah 1,2,3
  Psalms 141,142

 25. Zechariah 4,5 Psalms 143

 26. Zechariah 6,7 Psalms 144

 27. Zechariah 8,9 Psalms 145

 28. Zechariah 10,11 Ps. 146

 29. Zechariah 12,13 Ps. 147

 30. Zech.14; Mal. 1 Ps. 148

 31. Malachi 2,3,4
  Psalms 149,150